پيوستن به جامعه وبلاگ‌نويسان افغانستان

هدف این انجمن دفاع از حقوق وبلاگ‌نويسان افغانستان است. برای عضو شدن در اين انجمن لطفا به اين اميل آدرس afghanpenlog@yahoo.com در تماس شوید. پيوستن در این مدار شرايط خاصی وجود ندارد. البته نويسندگان و ژورناليستان آزاد هم مي‌توانند به این انجمن بپيوندند. ما کوشش خواهيم کرد هرچه زودتر اساسنامه‌ای ترتيب دهيم و بر اساس آن خط مشی خود را اعلان نمايم. از تمام وبلاگ‌نويسان افغانستان خواهشمندیم که در این دايره بپيوندند و دريچه برای آزادی بيان و خصوصا دنيايی وبلاگ را در افغانستان باز نگه‌ دارند. اين انجمن به ياری چند نفر از وبلاگ‌نويسان فعال افغانستان ايجاد شده است که در آينده اسامی تمامی اعضای اين انجمن اعلام خواهد شد. بخش انگليسی این انجمن اينجا است: Afghan PenLog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: