حامد کرزی در جمع رسانه‌های آزاد

حامد کرزی رئيس جمهور اسلامی افغانستان در ديدار با جمع کثيری از مسئولان رسانه‌های آزاد داخلی يک بار ديگر حمايت همه جانبه خود را از آزادی رسانه‌ها اعلام کرد.
در اين نشست که به روز چهار شنبه در قصر گلخانه رياست جمهوری برگزار شده بود، کرزی داشتن رسانه‌های آزاد را يک ضرورت اجتناب ناپذير برای پيشرفت و تامين نظام مردم‌سالار در افغانستان خواند. و به رسانه‌ها اطمنان داد که کوچکترين محدوديتی را برای نشرات آنان ايجاد نخواهد کرد اما از رسانه‌ها خواست تا با تشخيص موقعيت فعلی افغانستان نشرات خود را بر اساس منافع ملی عيار کنند.
گفته می‌شود در اين نشست کوتاه مسئولان رسانه‌های داخلی نيز صحبت کردند و از عملکرد دولت کرزی و کارمندان دفتر مطبوعاتی رياست جمهوری نيز انتقاد کردند که حامد کرزی از انتقادات آنان استقبال کرده و قول رسيدگی به آن را داده است.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: