بهبود وضع امنیتی در افغانستان

مارک ليتی سخنگوی و نماينده ملکی ناتو در افغانستان چهارشنبه در يک نشست خبری در کابل اظهار داشت که در آينده نزديک در اوضاع امنيتی افغانستان تغييرات مثبت رونما می‌گردد وی گفت که با وجود آنهم مشکلات وجود خواهد داشت اما باور وی بر اين است که وضعيت امنيتی نسبت به گذشته‌ها خوبتر خواهد شد.
سخنگوی ناتو هم چنين اظهار داشت که آنان به پيروزی نظامی در افغانستان معتقد نمی‌باشد ولی برنامه انکشافی امنيتی و سياسی را که در نظر دارند در جهت عملی شدن آن تغييرات مثبت در اوضاع امنيتی رونما خواهد شد.
مارک ليتی نيز بر نشانه‌های اين موفقيت‌ها که در آينده رونما می‌گردد اشاره نکرد ولی گفت که با يک بخشی از طالبان از طريق برنامه ثبات ملی افغانستان مذاکراتی جريان دارد.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: