تجربه تنظیم های اسلامی افغانستان، روش امریکا برای تصرف جهان اسلام

مراکز قرن بیستم قدرت در شرق میانه کم رنگتر می شود. بغداد، دمشق و قاهره قدرت خود را به تهران و ریاض می دهد. در این میان ایالات متحده امریکا نقش عمده را در توازن قدرت بازی می نماید، امریکا در حال بحث روی سياست جدیدی برای شرق میانه و دنیای اسلام می باشد. در یک بیانیه که در ماه جنوری در مقابل کمیته روبط خارجی مجلس سنا امریکا ارائه گردید، وزیر خارجه خانم کاندولیسه رایس گفت “در شرق میانه موقف های جدید راهبردی بوجود آمده است” که “اصلاح طلبان” را از “افراطیون” جدا می سازد. رایس با اشاره به کشور های سنی آنها را مراکز میانه روی خواند و افزود که ایران، سوریه و حزب الله “در انسوی خط قرار دارند”. رایس افزود ” ايران و سوريه گزینشی نموده اند و آن بی ثبات ساختن منطقه است”
راهبرد جدید یک تغیر بزرگی در سياست امریکا است. کشور های سنی ” از ظهور شیعیان در هراس بوده، و خیلی ها متاثر از طرز برخود امریکا با شیعیان میان رو در عراق بودند” یک مشاور دولت امریکا دارای روابط نزدیک با اسرائیل است گفت. “ما نمی توانیم که دست آورد های شیعیان عراق را از آنها بگیریم اما ما میتوانیم که انرا متوقف بسازیم.”
“به نظر میرسد که در داخل دولت امریکا بحثی جریان داشته که کدام روند خطرناکتر است – ایران و یا سنیان افراطی” ولی نصر یک دانشمند امریکایی در مجلس روابط خارجی امریکا گفت:”عربستان سعودی و یک تعداد از اراکین دولت امریکا به این باور اند که ایران یک تهدید بزرگتر است و افراطیون سنی خطری است کوچکتر. که این خود پیروزی شمرده میشود به عربستان سعودی و همقطارانش”
در معراق توجه روابط امریکا و عربستان سعودی بعد از مسـاله ایران، نفت، و عراق – لبنان قرار دارد. عربستان سعودی عمیقأ در کوشش های امریکا و اسرائیل جهت حمایت از دولت لبنان دست داشته است. صدراعظم لبنان فواد سینیوره در مقابل حزب الله مجادله می نماید تا بر اریکه قدرت باقی بماند، حزب الله که یک حزب شیعه میباشد ساختار های محکمی در لبنان دارد، حدود دو تا سه هزار جنگجو فعال و هزاران عضو دیگر دارد.
وضعیت فعلی حمایت عربستان سعودی و امریکا از سنی های افراطی مشابهات زیادی به حمایت امریکا و عربستان از سنی های افراطی در دهه های هشتاد و نود میلادی در افغانستان دارد.
ولی نصر وضعیت کنونی را با ظهور القاعده مقایسه می نماید. در آن زمان دولت عربستان سعودی پیشکشی به جنگ مخفی امریکا با شوروی ها در افغانستان نمود. صدها جوان سعودی به مناطق مرزی میان افغانستان و پاکستان ارسال شدند، این جوانان اقدام به ایجاد مدارس، مراکز اموزشی و محلات نفرگیری نمودند. در آن زمان همچون حالا اکثر کسانی که توسط سعودی ها تادیه می گردیدند سلفی ها بودند، که در میان شان اسامه بن لادن و همکاران او که القاعده را در سال 1988 بنا نهادند نیز شامل بود.
به گزارش گروه بین المللی بحران حلقات سنی در داخل دولت لبنان وجود دارد که به افراطیون سلفی پول می دهدند. این گروه که ارتباطاتی با اخوان المسلمین دارد در تلاش ایجاد یک کشور کوچک در شمال لبنان هستند. گروه بین المللی بحران گزارش می دهد که ” این مردان در مراکز القاعده در افغانستان اموزش دیده اند”
امریکا در زمان بحران و تنش معمولآ، هم بشکل دپلوماسی علنی و هم به گونه عملیات سری، درب جنگ رو برو را باز می نماید که اکثرأ به شکل گشاد نمودن مخالفت های فرقه یی میباشد.
همچو جنگ افغانستان؛ در لبنان امریکا و عربستان تا حال میلیارد ها دالر در حمایت از گروه های خود پول سرازير کرده اند.
دیپلومات های امریکایی، اروپایی و عرب گفته اند که از جمله میلیارد ها دالر کمک شده به دولت لبنان، دولت اجازه داده است تا یک مقدار آن به دست گروه های افراطی سنی در شمال لبنان، در وادی بیکا و اردوگاه های مهاجرین فلسطینی در جنوب، برسد. این گروه ها اگر چه کوچک اند اما منحیث مخالفین حزب الله دیده میشوند که روابظ نزدیک با القاعده دارند. این پالیسی بود که امریکا و عربستان و پاکستان در افغانستان پیشه داشتند، هر زمانی که با مخالفین ایديولژیک خود سر می خوردند در سراغ حمایت از مخالفین ایشان از یک گروه افراطی می برامدند.
یک مقام استخباراتی امریکا گفت. ” در این جریان، ما یک تعداد از مردان خراب را تمویل خواهیم کرد که همراه با یک سلسله از عواقب غیر قابل پیش بینی خواهد بود. ” این مامور استخباراتی افزود” ما توانایی این را نداریم تا از پول خود رسید بدست بیاوریم و از کسانی که ناخواسته است جلوگیری شود” مانند تجربه که در افغانستان تکرار شد.
خانواده سعودی ترس از آن دارد که مبادا ایران توازن قدرت را نه تنها در منطقه بلکه در کشور خودشان نیز تغییر دهد. عربستان سعودی دارای یک اقلیت قابل ملاحظه شیعه در ولایت شرقی این کشور میباشد، این منظقه نفت خیز بوده و سابقه تنش های فرقه یی را دارد. مقامات خانواده سلطنتی سعودی به این عقیده اند که اعمال ایرانی در همکاری با شیعیان محلی مسوؤل چند حمله هراس افگنی میباشند.
امروز یگانه ارتش که قادر به متوقف نمودن ایران بود – ارتش عراق – توسط ایالات متحده از بین رفته است. ما ایرانی داریم که احتمالأ نیروی ذره وی خواهد داشت و دارای یک ارتش حاضر قریب به نیم میلیون سرباز میباشد در حالی که عربستان سعودی دارای ارتش حاضر هفتاد و پنج هزار نفر میباشد.
ولی نصر ادامه میدهد : “خانواده سعودی امکانات وسیع مالی در دست دارد و هم روابط بسیار نزدیک با اخوان المسلمین و سلفی ها دارد. بار اخری که ایران یک تعدید بود کشور عربستان توانست از خرابترین نوع افراطی گری اسلامی کار گیرد. مشکلی که با سلفی ها است که اگر انها را یک بار از صندوق کشید دوباره گذاشتن شان نا ممکن است” از همچو افراطی گرایی، در قالب تنیظیم های جهادی و طالبی، در جریان دهه نود میلادی عیله اقلیت های افغانستان نیز استفاده شده است که بلاخره خود امریکا و جهان مجبور به مداخله گردیدند تا گروه های افراطی را سر جایشان قرار دهند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: