بيآنيه کانون وبلاگ‌ نويسان افغانستان در دفاع از کامران میرهزار

کامران ميرهزار مدير سايت کابل پرس و خبرنگار سلام وطندار، روز چهار شبنه از سوی نيروهای امنيت ملی افغانستان بازداشت شده است. گرچه تا هنوز مقامات مسئول دليل دستگيری وی را اظهار نکرده‌اند اما چنانچه گفته می‌شود احتمالا وی به دليل نشر مطالب انتقادی از دواير دولتی و مقامات در وب‌ سايت کابل پرس دستگير شده است.

کانون وبلاگ‌نويسان افغانستان دستگيری ميرهزار را خلاف قانون دانسته و نگرانی عميق خود را از نقض قانون توسط افراد مسئول دولتی ابراز می‌دارد و از مقامات مسئول خواهان هرچه زودتر آزادی ميرهزار می‌باشد. پن‌لاگ افغانستان همچنان در مورد بازداشت آصف ننگ سخنگوی جرگه‌های امن منطقوی که هنوز علت بازداشت وی مشخص نشده است ابراز نگرانی کرده و خواهان رسيدگی قانونی از طريق کميسيون بررسی شکايات رسانه‌های همگانی می‌باشد.

کانون وبلاگ نويسان افغانستان

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: