وبلاگ های مان را چگونه بروز بسازیم؟

1) برای بروز کردن وبلاگ تان ابتدا در این لینک بروید: http://www.blogrolling.com/ping.phtml

2) در قسمت مستطل شکل “Site Title” نام وبلاگ تان را وارد کنید.

2) در قسمت URL of Weblog لینک وبلاگ تان را وارد کنید.

به این شکل نگاه کنید:به شکل ذیل نگاه کنید. عنون و لینک وبلاگ هر دو وارد گردیده و شما در مرحله قرار دارید که فقط کلید پنگ را فشار دهید تا وبلاگ تان در لیست وبلاگ‌ها قرار گیرد.

بعد از تکمیل و گذاشتن عنوان و یو آر ال وبلاگ تان در اخیر کلیک PING را فشار دهید تا وبلاگ تان در لیست وبلاگ‌ها بروز شود. بعد از PING کردن و بروز کردن وبلاگ تان بولد می‌شود و در صدر وبلاگ‌های بروز شده قرار می‌گیرد. اگر مشکلی داشتید با کانون پن‌لاگ افغانستان در تماس شوید.

موفق باشید

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: