وبلاگ های مان را چگونه بروز بسازیم؟

July 14, 2007

1) برای بروز کردن وبلاگ تان ابتدا در این لینک بروید: http://www.blogrolling.com/ping.phtml

2) در قسمت مستطل شکل “Site Title” نام وبلاگ تان را وارد کنید.

2) در قسمت URL of Weblog لینک وبلاگ تان را وارد کنید.

به این شکل نگاه کنید:به شکل ذیل نگاه کنید. عنون و لینک وبلاگ هر دو وارد گردیده و شما در مرحله قرار دارید که فقط کلید پنگ را فشار دهید تا وبلاگ تان در لیست وبلاگ‌ها قرار گیرد.

بعد از تکمیل و گذاشتن عنوان و یو آر ال وبلاگ تان در اخیر کلیک PING را فشار دهید تا وبلاگ تان در لیست وبلاگ‌ها بروز شود. بعد از PING کردن و بروز کردن وبلاگ تان بولد می‌شود و در صدر وبلاگ‌های بروز شده قرار می‌گیرد. اگر مشکلی داشتید با کانون پن‌لاگ افغانستان در تماس شوید.

موفق باشید